PRIVACYBELEID

Vanwege de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) informeer ik je over welke gegevens EyeDea Fotografie van jou verzamelt en waarom. EyeDea fotografie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Gegevens
EyeDea Fotografie | Anita Giskes – Kuiper

www.eyedea.nl
anita@eyedea.nl
KVK: 01103507
BTW: NL001421942B96

Persoonsgegevens die verwerkt worden
EyeDea Fotografie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van de aangeboden diensten en/of omdat je deze gegevens zelf verstrekt, bij het invullen van het contactformulier. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:
* Voor- en achternaam
* Eventuele Trouwdatum
* Woonplaats
* Telefoonnummer
* E-mailadres
* Locatiegegevens

Met welk doel en op basis van welke grondslag persoonsgegevens worden verwerkt
EyeDea Fotografie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
* Je te kunnen bellen of e-mailen ten behoeve van dienstverlening
* Om goederen en diensten bij je af te leveren

Delen en bewaren van persoonsgegevens
EyeDea Fotografie verstrekt de persoonsgegevens met niemand. De gegevens komen na het invullen van de betreffende formulieren direct in de mailbox van EyeDea Fotografie. Jouw gegevens worden veilig beschermd op het netwerk van EyeDea Fotografie. EyeDea Fotografie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
EyeDea Fotografie gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door EyeDea Fotografie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij EyeDea Fotografie een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar anita@eyedea.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, word gevraagd om een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. EyeDea Fotografie reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. EyeDea Fotografie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe persoonsgegevens beveiligd worden
EyeDea Fotografie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met anita@eyedea.nl

Scroll Up
error: Content is protected !!